Speciaal Onderwijs

Speciaal onderwijs Naaldwijk

Wanneer was het juiste moment om speciaal onderwijs te leren?

Het buitengewoon onderwijs werd in Nederland uiteindelijk in 1887 in het leven geroepen. De eerste persoon die ontdekte dat hier behoefte aan was, was een klein meisje. Haar naam was Maria Theres. Zij was 16 jaar oud en klaar om haar eerste onderwijzersdiploma te behalen.

Speciaal onderwijs is bedoeld om kinderen te helpen die niet in het reguliere onderwijssysteem kunnen worden opgenomen. Het is duurzaam en levert resultaten op. Volgens de statistieken van de Nationale Assemblee voor Nederland bijvoorbeeld, is in 1998 het percentage van de Nederlandse bevolking dat moeite heeft met lezen gedaald van 40 naar 18 procent.

Is het gemakkelijk om leraar te zijn van leerlingen met speciale behoeften?

Leerlingen met bijzondere behoeften kunnen moeilijk te onderwijzen zijn, omdat zij moeten leren zich niet te gedragen, zich behoorlijk uit te drukken en actief deel te nemen als leden van de klasgemeenschap. Het is een enorme uitdaging om een klasomgeving te creëren en te beheren waarin deze leerlingen zich veilig en op hun gemak kunnen voelen. Het is nog moeilijker om een manier te vinden om één op één met de leerlingen te communiceren wanneer het klaslokaal zich op meer dan honderd kilometer afstand bevindt.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een alternatieve onderwijsmethode?

Het gebruik van alternatieve onderwijsmethoden is een manier om een flexibeler en creatiever leerplan op te zetten en in te spelen op de specifieke behoeften van de leerlingen. Als een andere methode dan de standaardmethode wordt gebruikt, bijvoorbeeld een uniek gekleurd bord, kan de concentratie van de kinderen aanzienlijk hoger zijn. Het leidt ook tot snellere remediëring, omdat de leerlingen tijdens de lunchpauze niet aan hun stoel gekluisterd zijn en zij de hele les met het witte bord kunnen omgaan.

Kunnen in de eerste jaren verschillende onderwijsmethoden worden gebruikt?

Ja. Voorschools onderwijs is een belangrijke fase en de keuze van de onderwijsmethode zal een groot verschil maken voor de standaardleertijd van de school. Leerlingen leren sneller wanneer de onderwijsmethode en de leerdoelen zijn afgestemd op de periode waarin de kinderen zich in de eerste jaren bevinden. Effectief gedragsmanagement en leerplanontwerp kunnen dan in dit stadium worden uitgevoerd.

Hoe zit het met onderwijs voor gehandicapte kinderen?

Leergehandicapte kinderen hebben ook baat bij alternatieve leermethoden en het wordt algemeen aanvaard dat ook zij doeltreffend kunnen worden onderwezen via een verscheidenheid van methoden. Kinderen zullen niet achterop raken en het leren van de een zal de ander aanvullen. Het is deze benadering van het onderwijs die Kumon belangrijk vindt en daarom moedigen zij populaire leerlingen met leermoeilijkheden aan om muziek te componeren en lid te worden van orkesten.

Hoe zit het met speciaal onderwijs?

Noch de gewone school, noch het alternatieve onderwijs is geschikt voor kinderen met speciale behoeften. Een gebrek aan bekwame en competente leerkrachten kan het leven van deze kinderen en hun leerkrachten moeilijk maken. Kinderen met speciale behoeften hebben niet alleen niet de faciliteiten voor muziek, maar moeten ook voldoen aan meer uiteenlopende eisen en behoeften. Deze eisen zijn vaak in strijd met de eisen van de leerlingen in de klas.

Scholen die alternatieve methoden van onderwijzen en leren en van evaluatie van de vorderingen toepassen, kunnen zich gemakkelijker aanpassen aan en tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van gehandicapte kinderen. Zo kunnen leerlingen met een handicap tijdens de herziening van vaardigheden en kennis hun werk laten controleren door een beoordelaar die hen goed kent en kan beoordelen hoe zij vorderen met de taken. Dit systeem zorgt voor een nauwkeuriger en objectievere beoordeling van de vorderingen van de leerlingen.

Dr. Mark Shiner, hoofddocent onderwijs aan de Universiteit van Southampton, zegt:

“Beide soorten scholen – gewone en alternatieve – kunnen zowel gehandicapte als niet-gehandicapte leerlingen een positieve en uitdagende ervaring bieden. Voor deze leerlingen is er echter veel te winnen door naar een gewone school te gaan, aangezien zij de wereld onder ogen moeten zien zoals zij zijn. Veel examens zijn bedoeld om de vorderingen van een leerling aan het eind van het leerjaar te beoordelen, of beter gezegd om vast te stellen waar een leerling zich moet verbeteren. Professionele beoordelingscommissies aan het einde van elk trimester op gewone scholen bestaan gewoon niet op niet-gemengde scholen.”

Voor niet-reguliere scholen is het systeem voor het bevorderen en meten van verbeteringen heel anders, met regelmatige en open communicatie met ouders, leerkrachten en ondersteunende werknemers

En hoewel deze leerlingen aan dezelfde selectieprocedures worden onderworpen als hun gewone medeleerlingen, is het veel moeilijker om “bewonderenswaardige” vooruitgang te boeken. Niet-reguliere kinderen zullen naarmate hun opleiding vordert waarschijnlijk vaker uit het reguliere onderwijs worden verwijderd.

Paul Dennison, regiomanager voor de CV syllabus beweert dat reguliere scholen veel meer overdraagbaarheid hebben dan alternatieve scholen.

“Leerlingen hebben er baat bij jaar na jaar in dezelfde klassen te zitten. Ze kunnen hun leerproces via overdraagbare vaardigheden en kennis toepassen in het dagelijks leven. Leerlingen plukken de vruchten van het feit dat ze les krijgen van docenten die gepassioneerd zijn over onderwijs en alleen het beste voor hun leerlingen willen.”

Velen zijn echter van mening dat de niet-reguliere ervaring niet voldoende aan bod komt in de reguliere scholen en dat gespecialiseerde scholen een minder stringent curriculum aanbieden om handicaps aan te pakken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.